Meny ikon
Brand image
Search ikon

FAQ

Grafisk bransje og trykkeriverden består av mange faguttrykk og formater. Her får du hjelp til å forstå disse og annet du kan ha nytte av når du skal bestille.

Papir selges i forskjellige kvaliteter, tykkelser (papirvekt) og størrelser. Det vanligste, standariserte, firkantede papirformatet i Europa i dag er A-serien. Det beregnes ut fra grunnformatet A0 = 841 x 1189 mm, der arealet er 1 m² og forholdet mellom sidene er lik kvadratroten av 2. Dette medfører at størrelsesforholdet mellom bredde og høyde bevares når formatet blir delt i to like deler. Ved å dele grunnformatet A0 i to oppstår formatet A1, som halvert er A2, som halvert er A3 osv.

A-serien brukes særlig i kontorpapir.

A-serien ser slik ut (sidelengdene er oppgitt i millimeter) :

A0  –  1189 x 841
A1  –    841 x 594
A2  –    594 x 420
A3  –    420 x 297
A4  –    297 x 210 
A5  –    210 x 148
A6  –    148 x 105
A7  –    105 x 74

Alt papir måles i gram. Gramvekten er basert på vekten av en kvm.

Av de mest vanlige papirene finner vi:

Bestrøket (Gloss) – En glanset papirtype.

Bestrøket (Silk) – En semiglanset papirtype. 

Ubestrøket (Edixion) – En matt papirtype.

Det er også viktig å vite hvilken vei fiberretningen på papiret går da det styrer hvilken vei det er lettest å bøye det.

Kontakt oss

post@losdigital.no
+47 916 58 250